หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเชิงประเด็น C-UBI มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เข้าร่วมการประชุม “คณะทำงานเชิงประเด็น C-UBI เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 4/2563″ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารพลกฤษณฯ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ “เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานรอบ 18 เดือน” ผ่านแอพลิเคชั่น ZOOM

วันที่ 23 มิถุนายน 2563

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และผู้ประกอบการในการดูแล “เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานรอบ 18 เดือน” ผ่านแอพลิเคชั่น  ZOOM ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าให้คำปรึกษา ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ “เส้นก๋วยเตี๋ยวซินเซีย”

วันที่ 2 มิ.ย. 63

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เข้าให้คำปรึกษา ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ “เส้นก๋วยเตี๋ยวซินเซีย” ก่อนเข้ารับการบ่มเพาะ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าร่วมงาน Innovation Market

วันที่ 1มิ.ย. 63

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เข้าร่วมงาน  Innovation Market โดย อาจารย์ริณรณีญ์ เสนีย์วาสน์ ร่วมการเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการ” ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนน รัชดาภิเษก

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าให้คำปรึกษาด้านต้นทุน ผู้ประกอบ Sincere Organic noodle

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  เข้าให้คำปรึกษาด้านต้นทุน ผู้ประกอบ Sincere Organic noodle  ณ บริษัท Sincere Orient Food (Thailand)Co.,Ltd. ปธุมธานี